top of page

ORGANISATIE

Introductie

 

Enthousiaste vrijwilligers van de 'Molen van Maat', zoals de molen in de volksmond genoemd wordt, zorgen er voor dat de korenmolen van 's-Gravenzande niet alleen behouden blijft, maar ook regelmatig werkend te bezichtigen is. Om dat in goede banen te leiden is een Stichting actief. 

 

Stichting De 's-Gravenzandse Korenmolen heeft tot doel:

 

  • Het bevorderen van de bewustwording van de waarde van dit technisch cultuurgoed en deze molen zo te onderhouden dat deze in goede staat van onderhoud bewaard blijft.

  • Het bevorderen van de draai- en maalvaardigheid van de molen.

  • Het bevorderen van een regelmatige openstelling van de molen voor het publiek.

Naast particuliere en zakelijke donaties ontvangt de molen voor het onderhoud en het instandhouden van de molen subsidies van zowel het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland.

 

 

Mensen achter de Molen

 

Molenaars

  • Toby de Kok

  • Cock Weerheim

Bestuur

  • Matthé Elema (voorzitter)

  • Dick van Vliet (secretaris)

  • Arie van der Sar (penningmeester)

  • Koos Hartman (techniek)

  • Dave Mead (communicatie/PR)

Het onderhouden en behouden van ons beeldbepalende werkende monument kan niet zonder de financiële steun van donateurs (particulieren en bedrijfsmatige sponsors). Onze dank gaat uit naar allen die ons hierbij helpen.

bottom of page